Vad Kostar Det Att Bygga En Stuga?

Vad Kostar Det Att Bygga En Stuga
Vad kostar det? – På Byggstart har vi prisstatistik som är baserad på genomförda projekt. När vi utgår från den statistiken ser vi att bygga ut stuga går på cirka 19.000 kronor per kvadratmeter. Det är det totala priset och inkluderar allt gällande arbete och material.

 1. Observera dock att det är stora skillnader på prisskalan där allt mellan 14.500 och 35.000 kronor per kvadratmeter faller innanför ramen för vad som är normalt.
 2. Projekt som har en hög komplexitet kan även få ett slutpris på mer än 35.000 kr per m2.
 3. När vi jämför priserna för tillbyggnader på enfamiljsbostäder med tillbyggnader med stugor ser vi att priserna för stugorna blir något lägre, troligen på grund av något lägre standard och enklare lösningar.

Förutom det håller entreprenörer i närheten av stugområden ett något lägre genomsnittspris än de entreprenörer som verkar i bostadsområden som ligger i eller nära större städer. Samtidigt kan frakt av material och krävande markförhållanden bidra till att dra upp priset.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett fritidshus på 100 kvm?

Sommarstuga i nyckelfärdigt, byggsats eller lösvirke? – Det finns i huvudsak tre sätt att bli med sommarstuga: Nyckelfärdigt: Flera företag erbjuder färdigmonterade stugor från fabrik. Prisnivån varierar kraftigt, beroende på storlek, utrustning och tilläggstjänster.

 1. Enklare modeller i storlek 25 kvm kostar 300 000-400 000 kr, vilket motsvarar en kostnad på 12 000-16 000 kr/kvm.
 2. Grundläggning ingår inte, men kan eventuellt beställas som extratjänst av företaget.
 3. Byggsats: Innebär att stugan levereras som en stor legokartong med olika delar som ska monteras ihop.
 4. Stommen är oftast obehandlad och behöver i regel också kompletteras med taktäckning, isolering och fast inredning.

Prisnivån för byggsatser, i storlek 25 kvm, ligger kring 50 000 kr och uppåt. Med grundläggning och kompletteringar kan den färdiga stugan troligen hamna kring 8 000-10 000 kr/kvm. Lösvirke: Bygger vi med lösvirke kan vi själva bestämma stugans utformning och materialval. Charlotte Andersson Byggnadsingenjör Charlotte Andersson ger följande kommentar till de olika stugalternativen: – Lösvirkesstugan kan förvisso vara billigast, men det måste vägas mot all den tid du behöver lägga ner på att köpa in material och sedan bygga.

Här tillkommer ju även transporter som en extra kostnad. Ska du köpa material utomlands måste du även beakta att det överensstämmer med svenska konstruktionsregler. – Nyckelfärdigt är den enklaste, smidigaste lösningen. Man får snabbt en användbar stuga men på bekostnad av en högre prislapp. – Byggsatsen är en medelväg mellan de båda.

Lite lättare att få ihop för en glad amatör än lösvirket eftersom det kommer med en färdig montageanvisning, lite som en IKEA-möbel.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Upp En Häst?

Är det läge att köpa fritidshus?

Vad Kostar Det Att Bygga En Stuga Intresset för fritidshus är stort, under 2020 ökade antalet klick på fritidshus med 44 procent. Du har förmodligen redan en bild av hur ditt drömhus på landet ser ut. Men du behöver också vara lite rationell – ett husköp är en stor affär. Vi har sammanställt några punkter som du ska du tänka lite extra på när du köper fritidshus.
Visa hela svaret

När lönar det sig att bygga nytt hus?

Underhållsfria år – En stor fördel med att bygga nytt är det dröjer länge innan du behöver lägga tid och pengar på renovering och reparation. Det tar många år innan kostsamt underhållsarbete för huset behöver påbörjas och under tiden får du tid över till annat.
Visa hela svaret

Vad kostar en totalentreprenad?

När man bygger hus kan kostnaderna variera kraftigt, inte bara med vilken husmodell och tillverkare man väljer, men även med var i landet man bygger, vilken entreprenadform man väljer, hur mycket arbete som krävs på tomten och om det redan finns anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Därför är det svårt att göra en uppskattning av kostnader vid husbygge, men som tumregel brukar man säga att ett lösvirkeshus som är platsbyggt kostar från 8 000 kronor kvadratmetern, ett nyckelfärdigt hus kostar mellan 12 000 kronor och 25 000 kronor kvadratmetern, medan ett arkitektritat stenhus kan kosta 30 000 kronor kvadratmetern eller mer.

Här har vi angett några exempelkostnader för ett fiktivt hus i stadsnära miljö som man kan ha i åtanke när man planerar att bygga hus:

Tomt kan kosta allt från några hundra tusen kronor till flera miljoner, köper man stadsnära tomt, t.ex. i Stockholms skärgård, bör man räkna med priser från 2 000 000 kronor.Nyckelfärdiga husmodeller med totalentreprenad kostar ofta från 2 000 000 kronor.

You might be interested:  Hur Ofta Måste Man Träna För Att Bygga Muskler?

Eller om man valt att anlita egenarkitekt kostar detta allt mellan 200 000 och 500 000 kronor (och sedan tillkommer förstås kostnaden för anpassningen eller platsbygget med material och entreprenad om detta krävs). Vi kommer inte räkna med denna kostnad i detta exempel då vi tänker oss ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad.

Kostnader för tillval kan lätt skena iväg, man bör räkna med minst 10 000 kronor extra i tillval.Lagfart och avgift är 1,5 % av tomtpriset plus 895 kronor, i detta exempel runt 30 000 kronor. Bygglov beror på kommun och varierar kraftigt, men kan kosta från 40 000 kronor i Stockholms skärgård.Pantbrevet är 2 % av det totala lånet och kan i detta fall kosta 80 000 kronor.Ränta på byggnadskreditiv beror på lånets storlek och hur länge man lånar pengar och kan i detta fall kosta 100 000 kronor.Material till grund kan kosta 100 000 kronor.Själva husgrunden kan kosta 150 000 kronor.Vatten och avlopp (om inte kommunalt vatten och avlopp finns) kan variera kraftigt i pris, här använder vi en exempelkostnad på 150 000 kronor.Nyanslutning av el kan kosta 30 000 kronor.Fiberanslutning kan kosta 10 000 kronor. Garage kan kosta från 150 000 kronor.Räkna med att färdigställande av fastigheten och tomten kostar minst 100 000 kronor över ovan kostnader.

Totalpriset för vårt exempelbygge i Stockholms skärgård skulle alltså ligga runt 5 miljoner kronor. Husbyggarskolan Del 1 – Tomten Del 2 – Arkitekten Del 3 – Planlösningen Del 4 – Entreprenadformer Del 5 – Pappersarbete 1 Del 6 – Pappersarbete 2 Del 7 – Slutlig beställning Del 8 – Byggstart Del 9 – Besiktning och inflyttning Del 10 – Kostnader vid husbygge
Visa hela svaret

Kan man bygga hus för under 3 miljoner?

Definitioner av arkitektritat hus och nyckelfärdigt hus – Har du en snäv budget kan det vara relevant att ställa dig frågan om du har det ekonomiska utrymmet att anlita en arkitekt eller ej. Alternativet är att välja ett nyckelfärdigt hus från en hustillverkares katalog.

 • Även om du kan göra vissa anpassningar och ändringar på ett färdighus är det bara möjligt att göra mot ett pristillägg, och du kommer troligtvis ändå att få kompromissa om olika detaljer.
 • Fördelen är att du slipper kostnaderna för att anlita en arkitekt.
 • Självklart är även färdighusen ritade av arkitekter men den kostnaden är inräknad i priset för ett nyckelfärdigt hus.

Det behöver alltså nödvändigtvis inte vara så att du sparar mycket pengar på att välja ett färdighus före ett arkitektritat. Fördelen med att välja ett arkitektritat hus är att du får ett hus som är specialanpassat utifrån dina behov och önskemål. På så sätt kan du även bygga ett hus som bara har de funktioner och den inredning som du har behov av och inga element som du upplever som onödiga för att huset ska fungera för dig.

Funktioner och lösningar kan vara något som du måste godta om du väljer ett nyckelfärdigt hus. Genom att välja att bygga ett arkitektritat hus kan du få ett hus som har flera av de funktioner och lösningar som du vill ha på en mindre yta. En arkitekt har erfarenhet och kunskap om att möta byggherrens behov och önskemål med hjälp av smarta lösningar och en utrymmeseffektiv planlösning.

Det kan i sin tur bidra till att totalkostnaden för själva husbygget sjunker något. Därför kan slutkostnaden för ett nyckelfärdigt hus blir ungefär densamma som för ett arkitektritat. Observera att om du väljer specialanpassade lösningar, antingen gällande husets konstruktion eller interör, när du gör projekteringen tillsammans med arkitekten, kan det snabbt leda till att kostnaderna stiger både för arkitektens arbete och byggarbetet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Nära Allmän Väg Får Man Bygga?

Hur mycket kostar det att bygga ett litet hus?

Måste du ansöka om bygglov för att bygga små hus? – När du ska bygga ett nytt hus måste du alltid ansöka om bygglov från kommunens byggnadsnämnd. Som privatperson kan du inte själv ansöka om bygglov för ett sådant här projekt, utan du måste anlita en projektör.

 • Den personen har som uppgift att förbereda all dokumentation som krävs för bygglovet och sedan ansöka om bygglov för din räkning.
 • I regel är det en arkitekt som tar på sig rollen som projektör.
 • Själv kostnaden för bygglovet utgör normalt sett en liten del av budgetposten för bygglovsansökan; det är istället arvodet till projektören som är den stora utgiften.

Du kan ansöka om bygglov från kommunen i ett eller två steg. Väljer du att ansöka i två steg börjar du med att ansöka om ett förhandsbesked. När du har fått förhandsbeskedet godkänt skickar du och projektören in bygglovsansökan. Väljer du istället att ansöka i ett steg skickar du in din bygglovsansökan på en gång.
Visa hela svaret