Vad Kostar Det Att Bygga En Vägg?

Vad Kostar Det Att Bygga En Vägg

Vad kostar det att sätta upp en gipsvägg?

Material kostar ca 250 kr / kvm beroende på bla.
Visa hela svaret

Kan man ha tv på gipsvägg?

För montering på gipsvägg är det bäst att om möjligt fästa väggfästet i reglarna bakom gipsplattorna. Reglarna är själva ställningen och är placerade med 60 cm mellanrum. Här är det viktigt att du använder skruvar som är anpassade för trä.
Visa hela svaret

Vad ska man tänka på när man river en vägg?

Riv väggen – men låt huset stå! Det är en härlig känsla att riva väggar. Med de brutala verktygen i din hand kan du se resultatet direkt. Men innan du börjar ska du ha full koll på den vägg du vill riva. LÄS OCKSÅ: Du måste veta om väggen är bärande, uppstyvande eller kanske döljer viktiga rör och kablar.

Du ska också vara förberedd på att rivning är ett smutsigt jobb. Om du vill slippa damm och skräp i hela huset ska du täcka av noggrant med t.ex. en dammsluss. Och det är klokt att skydda golven mot stenflisor och annat fallande bråte från rivningen. Här berättar vi allt du MÅSTE veta, innan du börjar riva en vägg.

Följer du våra råd förblir huset stående. LÄS OCKSÅ: Väggens typ och funktion framgår ofta av de ritningar som huset är byggt utifrån. Om du inte har tillgång till konstruktionsritningarna, eller har svårt att tyda dem, kan du använda de fyra tumreglerna här.

En bärande eller uppstyvande vägg är i regel minst 100 millimeter tjock. En bärande eller uppstyvande vägg är ofta av tegel eller lättbetong. Om sparrar eller annat vilar på väggen är den bärande och/eller uppstyvande. Det syns ofta under isoleringen uppe på vinden. Om väggen är parallell med takåsen, stöttar den med stor sannolikhet upp taksparrar eller bjälklag.

Du ska ha koll på de krafter som tas upp av husets väggar. Innan du river en vägg måste du ta höjd för lodräta krafter från innertakets vikt och krafter i sidan från vind och vinklade taksparrar. Ska du avlägsna en bärande vägg måste innertaket tillfälligt stöttas upp med stämp.

 • Använd eventuellt även en bjälke på tvären under loftet.
 • En bärande vägg kan ersättas med en vågrät bjälke som vilar på bägge sidor av muren.
 • Döljer väggen vatten- och elinstallationer? Få svaret med en detektor som kostar några hundralappar.
 • Rivning dammar.
 • Och ska du slippa damm och skräp i hela huset, ska det täckas av ordentligt.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Tower Bridge?

Och du måste se upp med de intilliggande golven, så att de inte förstörs. Bygg en dammsluss av reglar och byggplast. Det är en praktisk och effektiv avskärmning från resten av huset. Skydda golven med t.ex. kraftig golvpapp eller masonitskivor. Se till att tejpa skarvarna och längs kanterna, så att avtäckningen blir liggande.

 • En gips- eller skivvägg är ofta uppbyggd på en lodrät stomme.
 • Brädväggar kan vara byggda lodrätt, vågrätt och diagonalt, och är ofta klädda med bruk eller gipsputs.
 • Väggarnas tjocklek kan variera, men de är lätta att välta, och de är sällan bärande.
 • Skivväggar kan dock ha en uppstyvande funktion.
 • Verktyg: En tigersåg med ett bra blad klarar effektivt både skivmaterial och reglar.

Du ska använda ett bimetallblad, som kan såga i både trä och metall. Se gärna till att ha flera blad redo när du sågar då de slits väldigt snabbt. Börja med att såga ett vågrätt snitt i väggen uppe under taket. Såga sedan ett antal lodräta snitt, så att väggen till sist hänger ihop i smala remsor.

Dela remsorna i stycken som du kan bära och hantera. Kom ihåg att puts- och gipsväggar dammar en hel del när de avlägsnas. Väggar av lättbetong består av skivor eller block som är ihop-limmade med skivlim eller uppmurade med vanligt bruk. Lättbetong kan lätt sågas i små bitar som är lättare att hantera.

Väggarna kan vara uppbyggda av långa element från golv till tak, som i många fall är armerade med ett par tunna armeringsjärn i längdled. De brukar vara från 50-200 m.m. tjocka beroende på funktionen. Verktyg: Tigersågen är för lättbetong. Använd hårdmetallblad som är snabba att arbeta med i murverket.

 • Har du ingen tigersåg, kan du använda en lättbetongsåg.
 • Du får också användning för en stor hammare eller en slägga att slå loss större bitar av väggen med, så att du inte behöver såga mer än nödvändigt.
 • Är det armering i väggen sågas den av med en bågfil.
 • Avlägsna alla lister, paneler och annat som är monterade på väggen.
You might be interested:  Hur Mycket Får Jag Bygga På Min Tomt?

Om väggen är fogad tätt mot angränsande väggar och tak, sågas fogen upp så att det blir så lätt som möjligt att reparera skadorna. Börja rivningen överst under taket med en tigersåg. Såga ett vågrätt snitt på 20-30 cm. Såga eller slå lättbetongen i bitar – ca.30 cm styck – och riv väggen en bit i taget.

Använd bågfil om du stöter på armeringsjärn. Såga ett nytt vågrätt snitt och fortsätt på samma vis ner till golvet. Den klassiska tegelväggen känner du lätt igen. När du bankar av putslagret kan du se tegelstenarna som ligger förskjutna i förband och hålls samman med en brukfog. Tegelväggen är vanligtvis 110-120 mm tjock beroende på putslagrets tjocklek.

Även om tegel är hårt och nästan omöjligt att såga i, är väggen enkel att riva. Det svåraste är att få hål på väggen. Men när du har sågat ur fogen runt om den första stenen, med t.ex. en tigersåg, kan du lätt banka isär stenarna från varandra med behärskade slag med en hammare, och separera väggen en sten åt gången.

Verktyg: Beroende på hur hårda fogarna är behöver du en tigersåg, borrmaskin eller en stor vinkelslip för att avlägsna fogen runt de första stenarna. Du kan få användning för en hammare och en mejsel för att lossa motstridiga stenar. Det mesta klarar du med en stor hammare eller en liten slägga. De första stenarna avlägsnas genom att kratsa, fräsa, borra och banka loss fogarna runt om stenarna.

Välj en sten i en av de översta raderna på den ena sidan av väggen. Det tar lite tid att få hål på väggen, men efter det går det snabbt. När du har fått hål på väggen är tegelstenarna lätta att separera. Slå behärskat på de stenar som är fria. Se upp så att de inte faller på golvet, och täck av ordentligt.

 • Avlägsna dem en efter en efterhand som de släpper från bruket.
 • Börja uppifrån och arbeta dig ner en eller två rader åt gången.
 • Text: Jann Wagner Foto: Jann Wagner, Lars Dalsgaard, Peter Svendsen och Kenneth Bo Drabæk.
 • Gör som över 80.000 andra,
 • Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan.
You might be interested:  Vilket Land Är Bäst På Att Bygga Skyddsrum?

Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : Riv väggen – men låt huset stå!
Visa hela svaret

Hur tjock är en normal innervägg?

Plywood finns i tjocklek 12, bredd 1 200 samt med höjderna 2 400 eller 2 440. Spånskivor finns i tjocklek 10, 12, 16, 19 och 22, bredd 1 200 samt med standardhöjden 2 500. Tjockleken 12 finns även i höjderna 2 400, 2 700 och 3 000.
Visa hela svaret

Hur tjock isolering ska man ha i innervägg?

Lägenhetsskiljande vägg – Lägenhetsskiljande väggar ska uppfylla krav på brandsäkerhet och ljudisolering. Normalt handlar det om en regelvägg med dubbla fristående regelverk och dubbla ytskikt av skivmaterial. Olika försök har visat att optimal ljudisolering uppnås vid cirka 70 mm isolering av vardera väggkonstruktionen.

Särskild tätning mot syll/hammarband fordras också. Ljudöverföringen mellan byggdelar måste reduceras genom noggrann anslutning mot tak och golv. Även när det gäller invändiga skiljeväggar – såväl bärande som icke bärande – är det viktigt att anslutningen görs på rätt sätt. Lätta innerväggar kan monteras in under ett ljudtak på det sätt som visas i bild 1.

Mot golvet ska väggen helst placeras på undergolvet. På flytande golv kan lättväggar (icke bärande) placeras efter det att golvet är lagt. Observera att flytande golv på dämpningsskikt ger en minskning av luft- och steglljudsisoleringen sidledes. Se exempel i figur 2. 1. Spikregel 2. Läkt 3. Understöd över skiljevägg Bild 1. Anslutning mellan innertak med ljudbygel och en icke bärande skiljevägg. Bild 2. Lättvägg på lätt, flytande golv. Observera att lösningen enbart kan användas för skiljeväggar i samma bostad/fastighet på grund av reducerad isolering i sidled. Ljudskiljande väggar mellan olika lägenheter byggs upp av dubbla ramverksväggar. Resonansfrekvensen – dubbelväggsresonansen – bör vara lägre än 50 Hz. 1. Vertikala reglar 48 mm x 98 mm 2. Minst 30 mm spalt 3. Minst 100 mm mineralull 4. Två lager av skivmaterial Bild 3. Konstruktion av en dubbel ljudskiljevägg.
Visa hela svaret