Vad Kostar Det Att Bygga Grund?

Vad Kostar Det Att Bygga Grund
Vad kan du förvänta dig för pris? – Eftersom totalkostnaden för bygget av din grund till stor del hänger på vad ni hittar när ni satt spaden i marken på just din tomt, är det svårt att göra någon uppskattning på vad det kommer att kosta. Emellertid kan det vara relevant att titta på vad tidigare projekt har kostat.

Inom ramarna för tjänsten Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas med prisuppgifter från projekt som genomförts av entreprenörer inom vårt nätverk. Utifrån den här informationen kan vi beräkna ett genomsnittlig pris för en rad olika typer av byggprojekt. Priserna inkluderar alla kostnader som är knutna till arbetet, bland annat arbets- och materialkostnader samt hyra av utrustning.

Vi ser att snittpriset för att bygga en grund till ett enbostadshus ligger kring 150.000 kr. Priset motsvarar anläggningen av en grund på omkring 100 kvadratmeter och omfattar inte grävkostnader eftersom dessa kostnader varierar stort mellan olika projekt.
Visa hela svaret

Vad kostar en Villagrund?

100 kvm betongplatta med golvvärme och samtliga avloppsrör, byggd på en helt plan tomt kostar ca 270 000 kr inkl moms. I detta ingår grävmaskinskostnader, dränering, vattenledningar, avloppsledningar, 30 cm cellplastisolering mot mark, vattenburen golvvärme inkl.

Termostater, betonggjutning med hög ytjämnhet klar för parkettläggning. indragning av vatten, avlopp, el och telerör max 10 meter. Grovplanerad infart/väg med ett lager av 20 cm grus/kross: 500 kr/kvm. Sprängning inkl. maskinkostnad, exkl. besiktningar samt etablering: 700 kr/kbm. För att ett fast pris skall kunna lämnas krävs en syn av tomten.

Prisexempel inkl moms. Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert! Adress: Villagrunder i Stockholm AB Svavelsövägen 37 B 184 94 Åkersberga Mobil: 0708 – 43 86 92 E-post: [email protected] Vår nya fakturaadress är: Villagrunder i Stockholm AB c/o BGC AB FE 301 BGC-id FRX9124 105 69 Stockholm PDF-faktura skickas till: inbox.lev.21[email protected] Vi ser helst att ni skickar fakturorna i PDF.
Visa hela svaret

Vad kostar en lastbil med betong?

Vad kostar det att beställa en betongbil – En betongbil inklusive betong för en normal villagrund kostar cirka 20 000 – 30 000 kr beroende på storleken på betongplattan.
Visa hela svaret

Är det dyrt att gjuta?

Kostnad per kvadratmeter för gjutningen av betongplattan – Betongen kostar cirka 1 500 kr per kubikmeter betong om den kommer i en betongbil.13 kubikmeter betong skulle därmed ge 19.000 kr. Lägg där också till arbetet med att gjuta plattan.
Visa hela svaret

Vad kostar de att gjuta en platta?

Kantelement: 40.000 kr. Platta (80 mm betong med 300 mm isolering): 70.000 kr. Radonspärr: 25.000 kr. Totalt: 135.000 kr.
Visa hela svaret

Vad kostar det att gjuta en uppfart?

Kostnad för stensättning av garageuppfart – Precis som med de andra alternativen så är det i normala fall inte materialet som är det dyra utan et är själva arbetet som tar tid och kostar pengar. Väljer man att köpa sten som ligger någonstans i mellersta prisklass så kan man räkna med en materialkostnad på runt 250kr/kvm för både stenplattor bärlager och makadam.

 • Ostnaden för att betala att någon ska utföra stensättningen hamnar då på runt 800–1000 kr per kvadratmeter.
 • Och då det ändå handlar om en ganska stor yta så är det verkligen värt att be om ett par olika offerter då priset varierar kraftigt.
 • En grusad uppfart är ett bekvämt och billigt sätt att anlägga en uppfart på.
You might be interested:  Hur Mycket Krymper Trä På Längden?

Personligen tycker inte jag att det är speciellt snyggt men det är både bekvämt och underhållsfritt, om man gör det riktigt, så det är ändå ett alternativ att överväga. Men även med grus krävs det också ett ordentligt grundarbete och vill man slippa ogräs och liknande så bör man lägga en fiberduk under gruset så att det inte lika lätt kan växa igenom.
Visa hela svaret

Är det dyrt med betong?

Om betong – Betong. Låt oss börja med ett grundläggande konstaterande. Det är sannolikt att du befinner dig bara några meter från någon form av betong. Hur kan vi veta detta? Helt enkelt på grund av att betong är världens mest använda byggnadsmaterial – och detta av goda skäl. En av de första civilisationerna att anamma ett utbrett användande av betong var Romarna. Colosseum i Rom byggdes till stora delar med betong och Pantheons betongkupol är fortfarande världens största oarmerade betongkupol. Romarnas användning av betong befriade dåtidens byggnadsprojekt från stenens och teglets begränsningar vilket möjliggjorde för dåtidens revolutionerande konstruktioner, både vad gällde komplexitet och storlek. Betong är med mycket stor marginal världens mest mångsidiga och mest använda byggnadsmaterial, ofattbara 10 km 3 (eller 24 miljarder ton) används årligen! Men det finns många skäl till denna popularitet. Betong kan skräddarsys för att tillgodose ett brett spektra av tekniska krav. Betong är ett kompositmaterial som består av ballast (sand, krossat berg eller sten) och ett bindemedel bestående av Portlandcement och vatten. Dessa delmaterial finns tillgängligt lokalt i nästan obegränsad mängd. Men ursprungliga material kan ersättas av ballast från återvunna material och biprodukter från andra industrier, t.ex. flygaska och slagg, kan användas för att ersätta Portlandcement. Specialbetonger kan definieras som de betonger som har egenskaper utöver det som vanlig betong har. Det finns dussintals specialbetonger, så som arkitektonisk betong för ett visuellt uttryck, fiberbetong, självkompakterande betong, höghållfast betong, och många mer. Att arbeta med betong är vanligtvis ofarligt men som med alla byggnadsmaterial ska det hanteras försiktigt och med respekt. Det är vikigt att det vid arbete med betong säkerställs att all erforderlig säkerhetsutrustning används (handskar, skyddsglasögon, mm.) och att lämpligt redskap används.

Utöver detta är det viktigt att den nyligen gjutna betongen skyddas och härdas för att undvika de negativa effekter som kan uppstå på grund av tidig fuktavgång, nedkylning, eller regn orsakad av omgivande klimat. För att betongen ska erhålla de egenskaper som eftersträvas så måste den tas omhand med omsorg.

Ha alltid i åtanke att betong är en specialiserad produkt och att hantera den säkert och riktigt fordrar erfarenhet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Högt Får Man Bygga Ställning Utan Utbildning?

Hur många kubik går det i en betongbil?

Varje timme levereras 800-1000 kubikmeter. Ett jämförmått är att en betongbil rymmer 7 kubik.
Visa hela svaret

Vad kostar det att påla grund?

Pålning kostar mer och priset varierar kraftigt – Priset på att påla är olika från varje hus, det beror bland annat på hur långt ner man ska påla. Det beror också på hur många pålar du behöver och vilken slags grund du bygger på. Men om vi tar ett exempel på en villa som har 100 m2 som ska ha förstärkning och pålning kommer det att kosta mellan 70 000 och 180 000.

Detta är ett jättestort glapp mellan de olika priserna men de beror på att husgrunderna kan ha helt olika förutsättningar. Priset för att påla varierar också kraftigt från olika tekniker och entreprenörer. Vi har hört om pålningar som kostat upp till en halv miljon. Det som gör pålning lite speciellt dessutom är att pålarna bär upp husgrunden och därmed skapas komplexa spänningar inne i betongplattan.

Det gör att grunden ofta behöver göras mer robust vilket fördyrar den ytterligare. Så det är inte enbart själva pålningen som kostar. Frågor om pris och kostnader för pålning som kommit till mig Vi får löpande frågor in till oss om pålning och dess relaterade kostnader.

Plattan blir för dyr? Hej! Vi har tagit in en offert som stigit från 600 000:- till drygt 1 200 000:- för grunden då man kommit fram till att det behöver pålas och fyllas upp med lättmaterialFirman som vi har kontakt med har inte genomfört pålning tidigare. Vi behö Läs mer Pålning, husgrund, betong platta Jag behöver hjälp med pålning av 800kvm Hej, Det var en stor grund 🙂 Jag ringer dig. Jag har allt du behöver dvs pålningsexperter, konstruktörer som kan ta fram pålplaner och grundbyggare i Huddinge. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och l Läs mer kostnad pålning gjutning Pålning husgrund 29st RR90 stålpålar medellängd 19m – ca 250 kvm gjutning platta – ungefärligt pris Jättetacksam för svar! Nisse Hej Nils Erik, Sätter dig i kontakt med en entreprenör som även kan hantera pålning inför din grundläggning m Läs mer Kostnad för markundersökning och pålning? Hej Micke! Vi tittar på en tomt för att bygga villa på Resarö utanför Stockholm och har förstått att delar av tomten är gammal sjöbotten. Vi skulle därför vilja genomföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på förutsättningarna för att bygga. Läs mer

Visa hela svaret

Vad kostar grund till Attefallshus?

Svar från Micke – Hej Vera, Det är en lönsam historia att hyra ut sitt attefallshus, Fler borde undersöka, speciellt om man kan avskilja tomten litegrann så man inte har de boende precis intill bostadshuset. För att hyra ut för boende så rekommenderar jag ändå att man bygger huset ordentligt.

Dvs som komplementbostadshus. Då uppfyller man reglerna för BBR/eks mm. Det gör att boende i det huset har en schysst bostadsstandard. Då går enligt mig plintgrund bort och kvar finns främst enligt mig betongplattan och hybridgrunden. Betongplattan för platsbyggda och hybridgrunden för modultillverkade hus.

Vad kostar det att bygga?

Du kan räkna för en betongplatta mellan 2 000 kr – 5 000 kr per kvm beroende på komplexitet i grundarbetet. För lite mindre grunder så är det lite dyrare per kvm då stora grunder får lite “volym”. Så räkna kanske med 80 000 – 150 000 för en attefallsgrund / betongplatta (för en 30 kvm grund).

 1. Ungefär samma för en hybridgrund.
 2. Då ingår ju grävning, material, ofta bortforsling av material som kan vara endel osv.
 3. En uteluftsventilerad krypgrund kostar mindre att grundlägga skulle jag tro.
 4. Nedre regionen.
 5. Förutsätter dock bra grundläggningsförhållanden (behöver inte spränga, högt grundvatten, stora stenar mm mm mm).
You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Tower Bridge?

Dyrare (högre regionen av siffran ovan) i storstäderna. Vill du kan jag koppla ihop dig med en bra grundbyggare om du har info om vart i Sverige du bor. Mvh Micke Attefallshus.se
Visa hela svaret

Vad kostar markarbete per timme?

Kostnad för markarbete – Vad kostar det egentligen att gräva och schakta. När det kommer till att uppskatta kostnader för schaktning så varierar det kraftigt. Våra erfarenheter är att det lönar sig att leta efter duktiga personer som kan hjälpa dig. Dvs att ta ett större företag i högkonjunktur kan bli mångdubbelt dyrare än att hyra in grannen som kan och är behörig att gräva men där du själv behöver hyra maskinen och stå för projektledningen och därmed veta vad du vill göra.

 • Du tar så klart lite risk i att något går fel men så länge du lägger krutet på att hitta en duktig grävare så bör du ändå kunna utföra grävningen med låg risk för att något ska gå fel.
 • Du kan alltid använda kalkylatorn vi tagit fram, men skulle du vilja räkna själv lite på kostnaderna så tycker jag att du kan räkna högt på timkostnader på cirka 700 kr/timme för en grävare.

Grova uppskattningar på kostnader om du ska gå via större gräventreprenadföretag är däremot sällan logiska och skulle tro jag för dig hamna på över 100 000 kr skulle jag tro. Men om du tar 700 kr per timme och delar det i 100 000 kr så får du över 4 veckors heltidsarbete för att jobba med din schaktning.

 • Och den tiden tar det såklart inte är min mening.
 • Det ska för 200 kvm ta några dagar.
 • Och står du för maskinhyran kanske grävaren inte kostar 700 kr/timme utan mindre.
 • Vi har besökare som kommit ner väldigt mycket i pris genom att själv sätta sig in i detaljerna.
 • Men sedan kan priset variera beroende på om vad som ingår.

Det kan göra hela skillnaden. Glöm inte helheten och att följande kan påverka

rördragning av dagvatten för kommunen makadam och liknande rivning av stubb höjning arbetskostnad maskin och markvibbra borttransport av stubb tippavgifter och andra avgifter mm mm

Här är frågor vi fått relaterat till att gräva och schakta.

Schacktkostnad 170 kvm 50 cm djup Pris på schakt 170 kvm 50 cm djup som sedan fylls med 0-150 och sedan padda. inga rör ingen bortforsling mm Hej Björn, Priset på ett markarbete av de Läs mer Kostnad att schakta nyavstyckad tomt hejsan, Jag funderar på köpa en nyavstyckad tomt. Jag undrar vad det kostar att få den schaktad. Tomten är ungefär 200kvm. hoppas på svar mvh Mattias Läs mer

Visa hela svaret