Vad Kostar Det Att Bygga Hus Från Grunden?

Vad Kostar Det Att Bygga Hus Från Grunden
Vad kostar det att bygga hus per kvadratmeter? – Vad kostar det egentligen att bygga ett nytt hus? Årets (2022) statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad.

Den slutliga kostnaden per kvadratmeter beror naturligtvis på de tillval du gör och i vilken kommun du bygger. Väljer du istället materialleverans för att själv handla upp entreprenörer eller bygga delar av huset på egen hand så ligger priset för själva materialet från Movehome från cirka 10 000 kr per kvadratmeter.

Jämför gärna offerter med andra hustillverkare innan du bestämmer dig – men se till att offerterna är likvärdiga. Dubbelkolla till exempel om kostnaden för grunden ingår. Bygger du ett Movehome med totalentreprenad ingår självklart kostnaden för grunden (kan variera mellan cirka 170 000-350 000 kr beroende på vilken husmodell du väljer).

Även tre viktiga försäkringar ingår i vår totalentreprenad, Färdigställandeförsäkring, 10-årig Nybyggnadsförsäkring samt 1-årig villaförsäkring. Här kan du läsa om en familj och hur deras kostnader för ett nytt hus såg ut när de valde att bygga ett Movehome med totalentreprenad. Deras månadskostnad baseras på de kostnader Maria och Mikael haft för hus, tomt, mark och byggherrekostnader.

I boendekalkylen finns drifts- och uppvärmningskostnader medräknade. I vårt interaktiva verktyg Bygg online upplever du alla färger och material på ett unikt sätt i 360ᐤ. Välj kommun där du vill bygga för att se priser. När du är nöjd med ditt hus kan du med ett enkelt klick skicka underlaget till en säljare där du vill bygga.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en husgrund?

Vad kan du förvänta dig för pris? – Eftersom totalkostnaden för bygget av din grund till stor del hänger på vad ni hittar när ni satt spaden i marken på just din tomt, är det svårt att göra någon uppskattning på vad det kommer att kosta. Emellertid kan det vara relevant att titta på vad tidigare projekt har kostat.

 1. Inom ramarna för tjänsten Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas med prisuppgifter från projekt som genomförts av entreprenörer inom vårt nätverk.
 2. Utifrån den här informationen kan vi beräkna ett genomsnittlig pris för en rad olika typer av byggprojekt.
 3. Priserna inkluderar alla kostnader som är knutna till arbetet, bland annat arbets- och materialkostnader samt hyra av utrustning.
You might be interested:  Hur Nära Väg Får Man Bygga Garage?

Vi ser att snittpriset för att bygga en grund till ett enbostadshus ligger kring 150.000 kr. Priset motsvarar anläggningen av en grund på omkring 100 kvadratmeter och omfattar inte grävkostnader eftersom dessa kostnader varierar stort mellan olika projekt.
Visa hela svaret

Vad kostar det att markbereda en tomt?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 2000–4000 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för att gjuta en platta?

13. Låt entreprenören köpa in materialen – När man ska gjuta fundament kan man inte använda vilka material man vill, eftersom det ställs höga krav på bygget. Om man har liten eller ingen erfarenhet av att köpa in material till byggprojekt så är det väldigt lätt att köpa in material med fel mått och dålig kvalitet.
Visa hela svaret

Vad kostar betong 2022?

Vad Kostar Det Att Bygga Hus Från Grunden Betong kostar för vibrationsfri, självkompakterande C28/35, S4 (halvflyt) betong runt 8 till 10.000 kronor per kubikmeter. En normal pool på 4×8 meter rymmer runt 5 kubikmeter betong och kostar i runda slängar 50.000 kronor. Läs mer om denna betongs egenskaper här ->
Visa hela svaret

Vad kostar en grund per m2?

Kostnad för betongplatta – Vad kostar det då att gjuta och anlägga betongplatta på mark? För att få ett hum om kostnaden inför att du tar in offerter på just din betongplatta går vi här igenom cirkapriser för betongplatta som anläggs av markentreprenörer. Priserna är uppskattningar för 2011/2012. Vad Kostar Det Att Bygga Hus Från Grunden Betongplatta på mark Varje jobb är unikt, men utgå i första hand från en materialkostnad för platta på mark på 900-1400 kr/kvadratmeter, Materialpriser varierar mycket, och precis som när du anlitar hantverkare är det t.ex. något dyrare i storstäder än på landsort.

You might be interested:  Köpa Tomt Vänta Med Att Bygga?

Arbetskostnaden, som berättigar till ROT-avdrag, kan sägas vara ungefär 500 kr i timmen för en hantverkare, men mer relevant är nog att titta på priset per kvadratmeter. Räkna med någonstans runt 400-700 kr/kvadratmeter betongplatta i arbetskostnad. Detta är alltså den del av kostnaden som du får göra ROT-avdrag på (det ska givetvis specificeras från entreprenören i offert och faktura vad som är arbetskostnad).

Avdraget gör att arbetskostnaden minskar med 30 % och istället kan sägas landa på 280-490 kr/kvadratmeter. Ovanstående schablonpriser för betongplatta på mark är bara riktmärken, din specifika kostnad får du först fram när du begärt in offerter från olika markfirmor och valt den som erbjuder bäst pris och verkar bäst för jobbet.
Visa hela svaret

Vad kostar material till husgrund?

Ytterligare material- och fraktkostnader – En betongbil kostar ganska mycket i framkörning oavsett hur stor yta som ska täckas, men schablonbeloppet för en 100 kvadratmeter stor platta är cirka 22 500 kronor. Om du väljer makadam som dräneringsmaterial får du räkna med ungefär 5 000 kronor för att täcka 100 kvadratmeter.

 • Är marken mjuk och lerig kan det dessutom vara klokt att applicera en särskiljande filterduk mellan underlaget och dräneringsbädden.
 • Hundra kvadratmeter geoduk i klass N2 kostar cirka 1 200 kronor.
 • Finns radon i marken bör även ett skyddsmembran läggas under betongplattan.
 • Ett radonmembran på 100 kvadratmeter kostar cirka 13 600 kronor.

Grundmaterialet behöver även packas ordentligt, så glöm inte att räkna in eventuell hyra för en markvibrator i budgeten. Vad Kostar Det Att Bygga Hus Från Grunden
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga Isolergrund?

Krypgrund – Isolergrund – Typgodkänd husgrund – Trygghet och garanti. Hur ska du veta vilken krypgrund du ska välja? Vi har stor förståelse för att du har mycket att ta hänsyn till vid val av krypgrund. ska uppfyllas och budgeten ska hålla. Det får inte komma upp förorenad markluft genom träbjälklaget in i bostaden och den ska vara tät, isolerad och vara undertrycksatt krypgrund.

 • Valitén och fördelarna med krypgrund från Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar är något vi ofta får höra.
 • Det vi inte vill höra är att kvaliteten inte blir som beställt då de inte har råd att bygga “för bra” utan nöjer sig med “Good enough”.
 • Du behöver inte nöja dig utan nu kan du välja en krypgrund som är isolerad, varm och tät.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Cheopspyramiden?

En isolergrund som håller långsiktigt och blir mycket billigare i längden. I ditt beslut, väg in vad konsekvenserna kostar som skador, sanering, ombyggnad, renovering, reparation ohälsa och förseningar. Man brukar säga att det är ca 10 ggr dyrare att reparera än att bygga rätt från början.

 1. En krypgrund på 100m2 kostar ca 300 000 kr att åtgärda och då uppfyller den ändå inte byggreglerna men man installerar en avfuktare, sprutar med fungicider och byter ut dåligt virke.
 2. Nu kanske du som leverantör undrar hur vi säkerställer att BBR efterlevs? Under montaget fyller entreprenören i egenkontrollen som säkerställer att alla moment blir korrekt utförda och när ventilationen i bostaden är injusterad gör man en tryckmätning och säkerställer att det är ett större undertryck i grunden än i bostaden och skriver upp värdena på egenkontrollen.

Kopior på dessa dokumenten skickas sedan in till Isolergrund som kontrollerar värdena och sparar dem digitalt. Husgrund från Isolergrund uppfyller Boverkets byggler (BBR) med komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess.

 1. En fråga som vi ofta får är om vår lösning är typgodkänd och testad av oberoende testinstitut typ RISE.
 2. På det svarar vi; Ja, givetvis! Läs gärna mer om att vi är testad av RISE (SP – Sveriges Tekniska forskningsinstitut) Isolergrund är en av Sveriges testade & typgodkända husgrunder, och uppfyller med det alla BBR-krav.

Det medför också att en omfattande fuktsäkerhetsprojektering inte behöver göras, och kan godkännas direkt av kontrollansvarig/byggnadsnämnd. KIWA, ackrediterat certifieringsorgan har typgodkänt Isolergrund. Nu skapar vi frisk inomhusmiljö i Sveriges trähus Vi sätter helt stopp för radon och markluft i bostaden.
Visa hela svaret