Vad Kostar Det Att Bygga Källare?

Vad Kostar Det Att Bygga Källare
Hur mycket kostar det? – Vad totalpriset för ett projekt av den här storleken landar på, variera från källare till källare. Vår databas med priser för källarbygge uppger ett snittpris på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter, men det är svårt att göra en generell uppskattning.

Totalpriset beror på flera faktorer och kan variera mellan 8.000 kronor till kvadratmeter och 25.000 kronor per kvadratmeter. Hur mycket grund-, VVS- och elarbete samt storleken på källaren spelar stor roll, därför vi rekommenderar dig att ta kontakt med en entreprenör så tidigt som möjligt i processen.

Då kan du tidigt göra en uppskattning på totalkostnaden och vet vad du måste budgetera för. Samtidigt får du bra hjälp och vägledning genom hela projektet och kan, i så stor utsträckningen det går, undvika obehagliga överraskningar. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart så kontaktar vi dig för en förbehållslös genomgång av arbetet.
Visa hela svaret

Vad kostar det att totalrenovera källare?

Som en totalrenovering + lite till Med andra ord kan du räkna med en totalkostnad per kvm källare du ska renovera, inklusive ny grund och totalrenovering av befintlig yta, på 16 000–17 500 kr/kvm. I runda slängar kommer en källare om 60 kvm kosta 1 mkr att totalrenovera.
Visa hela svaret

Vad kostar det att inreda en källare?

Genomsnittspris baserade på tidigare projekt – På Byggstart har vi utarbetat en egen databas baserad på prisuppgifter från liknande projekt som genomförts inom vårt nätverk. Tittar vi på priser för en full källarutbyggnad, inklusive grundarbeten och invändiga arbeten, ligger genomsnittspriset på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter.

Den summan inkluderar allt arbete och material, samt moms. Priserna varierar från cirka 8.000 kronor per kvadratmeter upp till 16.000 kronor. När det är tal om endast invändig ytskiktsrenovering blir summan betydligt lägre, och du kan räkna med ungefär halva kostnaden jämfört med en fullständig källarutbyggnad.

Var på skalan ditt projekt kommer att hamna beror på en rad olika faktorer eftersom alla projekt skiljer sig åt. En del variabler kan du påverka själv, exempelvis val av kakel, parkett, badrumsmöbler och eventuellt kök, medan andra kostnader snarare styrs av tomtens eller husets storlek och skick, hur mycket man eventuellt måste bila upp eller hur framkomligheten ser ut.
Visa hela svaret

Vad kostar det att gräva ut källare?

Finansiering – När man ska gräva ut källaren är det viktigt att man har en robust finansieringsplan i ryggen inför projektstarten. När man ska gräva ut källare är det nämligen inte ovanligt att det dyker upp oförutsedda utgifter under projektets gång.

Man kan upptäcka att förhållanden i marken är komplicerade vilket ger ökade kostnader. Man kan dyka på fuktrelaterade problem kopplade till grunden eller till en bristfällig dränering. Summa summarum betyder detta att budgeten och finansieringen behöver kunna tåla större svängningar utan att detta får ekonomin att spricka.

Husägare som ska finansiera en källarutbyggnad använder sig i regel av något av följande finansieringsalternativ:

Ökad belåning av huset. Om man i nuläget har ett lån på huset kan man normalt sett utöka detta till 85 % av husets värde. Den enda begränsningen ligger i att den egna ekonomin ska bedömas tåla ökade ränteutgifter och lagstadgad amortering. Detta är ett populärt sätt att finansiera alla typer av byggprojekt på bostadshus, eftersom räntan är låg på bolån. I vissa fall kan bolånet också utökas genom att man först beviljas ett byggnadskreditiv för källarprojektet. Då tar man husets förväntade, framtida värde som säkerhet, med en något högre ränta under tiden som krediten är tillgänglig. När projektet är klart och man verifierat att förväntningarna om värdeökningen infriats, lägger man om krediten till att bli del av bolånet. Då med samma låga ränta som det övriga bolånet. Eget kapital, Om man har tillräckligt med eget kapital på banken kan det vara rimligt att man investerar detta i att gräva ut sin källare. Att gräva ut källare utgör ett effektivt sätt att öka bostadens boyta, och därmed bostadens värdering. Det man bör ha med sig är att, även om bostaden ökar i pris, så kan arbetet ibland bli komplicerat och mycket kostsamt. Enligt tjänsten Byggstarts prisdatabas ligger snittpriset för att gräva ut källare på omkring 900.000 kr. Det krävs därmed att man har ett stort sparkapital för att kunna finansiera ett projekt av det här slaget full ut.

Glöm inte att du kan ansöka om rotavdrag för arbetskostnader upp till 50.000 kr. Detta gäller för alla renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt på den egna bostaden. I den här artikeln kan du läsa mer. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Hur djup får en källare vara?

Svar från Micke – Hej Micke, Stämmer. Man måste vara försiktig när man gräver under betongplattans nivå. Finns alltid en riska att saker och ting sätter sig om man underminerar marken men om det görs på rätt sätt är det fullt möjligt! Det är bäst att rådfråga en markentreprenör gällande detta.

 1. Generellt kan man säga att när du vill gräva ur källaren ner till den nivå så du får den takhöjd du vill ha så är det väl mycket du behöver gräva ur.
 2. Dvs 400-600 mm utgrävning bara för takhöjden, sedan 10 cm för makadam, och 20 cm för isolering, 10 cm för betongplattan.
 3. Det är mig veterligen väldigt mycket.

Vänliga Hälsningar Micke Fick du hjälp av denna artikel
Visa hela svaret

Varför ska man inte bo i källare?

Tillåter miljöbalken asylboende i källare? – Att ha bostadsutrymmen som sovrum i en källare är förknippat med ökad risk för bland annat radon, fukt och mögel, bristfälligt dagsljus och bristfällig ventilation. Men om alla dessa parametrar är bra, och boendet inte medför någon risk för människors hälsa, finns det inget som hindrar asylboende i källare ur hälsoskyddssynpunkt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Ny Lag Tvingar Banker Bygga Bankomater I Hela Sverige?

Får man bo i en källare?

Regelverk gällande inredning av källare – Det finns en rad olika krav och regler som du måste vara på det klara med innan du påbörjar projektet med att inreda källaren. Om källaren i dagsläget räknas som en biyta måste du göra en anmälan om ändrad användning till kommunen.

 • Innebär projektet att husets fasad ändras väsentligt eller ingrepp i den bärande strukturen utförs måste du dessutom ansöka om bygglov.
 • Om du är osäker på vilka åtgärder som är bygglovspliktiga, kontakta din kommun.
 • Regelverket är inte alltid helt enkelt för privatpersoner att tolka och förhålla sig till.

Konsekvenserna av att strunta i att göra en ändringsanmälan eller ansöka om bygglov kan bli allvarliga och därför är det bra att rådgöra med en fackkunnig. En del bygglovspliktiga projekt kräver att en projektör sammanställer och gör bygglovsansökan. Det första steget i ett källarprojekt är i regel att kontakta en arkitekt som kan rita upp källaren och ansöka om bygglov för din räkning.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en källare under huset?

Hur mycket kostar det? – Vad totalpriset för ett projekt av den här storleken landar på, variera från källare till källare. Vår databas med priser för källarbygge uppger ett snittpris på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter, men det är svårt att göra en generell uppskattning.

 • Totalpriset beror på flera faktorer och kan variera mellan 8.000 kronor till kvadratmeter och 25.000 kronor per kvadratmeter.
 • Hur mycket grund-, VVS- och elarbete samt storleken på källaren spelar stor roll, därför vi rekommenderar dig att ta kontakt med en entreprenör så tidigt som möjligt i processen.

Då kan du tidigt göra en uppskattning på totalkostnaden och vet vad du måste budgetera för. Samtidigt får du bra hjälp och vägledning genom hela projektet och kan, i så stor utsträckningen det går, undvika obehagliga överraskningar. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart så kontaktar vi dig för en förbehållslös genomgång av arbetet.
Visa hela svaret

Måste jag dränera en oinredd källare?

När behöver jag dränera? – Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador.

 • Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutterängplan.
 • Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla.
 • Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera.

– Annars kan du behöva göra om dessa arbeten om det blir problem med dräneringen i framtiden, säger Patrik Wendelius.
Visa hela svaret

Kan källare bli boyta?

Regler – I vissa fall är källaren registrerad som biyta, och inte boyta (biytor används exempelvis för förvaring). Det är inte tillåtet att använda biytor för att uppehålla sig i. Om man ska omvandla en byita till boyta så innebär det en ändrad användning av ytan.

 1. Om man ska renovera källaren och göra om den från förvaringsutrymme till boyta så måste man nästan alltid ansöka om bygglov eftersom det medför stora strukturella förändringar.
 2. Ett av kraven för att källaren ska godkännas som boyta är att det inte finns för mycket radon i luften.
 3. Riktvärdet för radon inomhus är 200 Bq/m3, och det är alltså maxgränsen för vad som får finnas inomhus.

Radonhalten i en källare kan förbättras med hjälp av god ventilation och radonspärr. Det ställs också krav på takhöjden när man ska bygga om källaren till bostad. Kravet för alla hus ligger på 2.3 meter, och man måste även säkerställa att det finns en godkänd utrymningsväg i källaren.

Detta kan man få på plats genom att installera en egen dörr, eller ett fönster som uppfyller kraven på bredd och höjd. Om du inte behöver bygglov så kan du oftast utföra en bygganmälan på egen hand, men när du måste ha ett bygglov på plats för att få renovera källaren behöver du nästan alltid ta hjälp av en arkitekt.

Arkitekten är nödvändig eftersom denne kan utföra de ritningar som krävs för att bygglovsansökan ska anses vara komplett. Arkitekten kan även stå som projektör för bygglovsansökan.
Visa hela svaret

Måste man dränera betongplatta?

Betongplatta behöver dränering. – När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Dränering består i huvudsak två delar. Först och främst ska jordmassor där man planera att gjuta en betongplatta schaktas bort och ersättas med grus eller makadam, så att vattnet lätt kan rinna undan.

 • Jord gör att vattnet rinner bort sakta.
 • Grus ska även finnas utanför själva grunden.
 • Marken runte en betongplatta ska luta utåt, minst tre meter.
 • Regnvatten ska inte kunna rinna mot grunden.
 • Innan isoleringen läggs ska tvättad makadam läggas ut och packas.
 • Det förhindrar att vatten kommer i kontakt med isoleringen.

Även om isoleringen tål en del vatten så är det önskvärt att så lite vatten som möjligt når fram till isoleringen. Det vanligaste fusket är att inte dräneringsrör grävs ner runt grunden. Dräneringsrören leder bort regnvatten till en brunn i närheten. Kan även ledas bort med dagvattenledningen.

Dränering med Dräneringsrör behövs inte om huset ligger högt upp på ett berg med väldränerad mark. De flesta hus byggs inte under så gynnsamma förhållanden. Många tolkar det som att det inte behövs dräneringsrör, eftersom marken är dränerad med grus. Så enkelt är det inte. Väldränering skyddar huset mot fukt, rötangrepp och mögel.

En billig investering i förhållande till problem som kan uppstå. Om du har bergvärme på din mark kan även grundvatten tränga upp via borrhålet och in i huset.
Visa hela svaret

Får man bygga källare?

Vanliga frågor att bygga källare under Attefallshus –

Får man bygga attefallshus med källare. Det enkla svaret är JA. Du får bygga en källare under ditt Attefallshus så länge de allmänna reglerna för Attefallshuset är uppfyllda.Lagen syftar till byggnadsarea, vilket gör att källaren inte räknas med i totala antalet kvadratmeter. Hur stor får källaren under ett Attefallshus vara? Det finns ingen begränsning i fråga om källarutrymme i bestämmelserna om attefallshus. Bestämmelserna om attefallshus och friggebodarkopplar till begreppet byggnadsarea, vilket avser den area som byggnaden upptar på marken. Så den som väljer att bygga attefallshus med en stor källare till kan på så vis överskrida de där 25 kvadratmeterna som husen blivit så kända för. Innan lagändringen om 30 kvm trädde i kraft 20200301. Dock är det med källare i attefallshus precis likadant som med källare generellt sett. Utrymmen som ska användas som bostäder måste uppfylla ett flertal krav i fråga om tillgänglighet. Ett Attefallshus får vara max 25-30 kvm stort. Det är dock skillnad på ett hus storlek och grundyttermåttet. Så grund yttermåttet får inte vara 25-30 kvm. Det är storleken inklusive fasadens mått som gäller. Vad är det för takhöjd som gäller för gäller för källargrund till Attefallshus? När det kommer till regler för att uppföra en komplementbygg­nad (som får vara ett komplementbostadshus) så får man inte ha en större byggnadsarea än 30 kvm och nockhöjden måste vara max 4 meter och inte närmre grannar/tomtgräns än 4,5 meter. Med byggnadsarea menas således arean huset upptar på marken. Om källaren skall användas som bostad skall höjden vara minst 2.40 m i tak.

You might be interested:  Äta Efter Träning För Att Bygga Muskler?

Visa hela svaret

Hur säker är man i en källare?

Invändigt isolerad källare – Oftast är källare isolerade från utsidan, och då är konstruktionen oftast att betrakta som säker. Källare som gjorts om för att fungera som extra bostadsutrymme får dock en invändig isolering, och detta är en riskkonstruktion.

Invändig isolering i källare kan nämligen leda till att väggarna blir kalla och fuktiga, och ökar risken för mögelbildning. Vid besiktningen måste du alltid höra med ägaren hur källaren är isolerad, vem som utfört arbetet och när arbetet är utfört. Om källaren är invändigt isolerad, ta alltid in en expert på ventilation och fuktskador som kan göra en bedömning.

Finns risk för uppkomna fuktskador måste man ibland ta upp ett hål i väggen och mäta fukthalten, samt, om inga problem finns, bedöma riskerna för framtida problem till följd av konstruktionen.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för källaren?

Bygga till – Tillbyggnad kräver också bygglov. Med tillbyggnad menar man i plan- och bygglagen att man ökar en byggnads volym, uppåt, neråt eller åt sidan. Att gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att bygga in en balkong eller ett uterum, så att man får ytterligare ett bostadsrum. Tillbyggnad kräver För att använda en byggnad för ett nytt ändamål behöver man nästan alltid bygglov, oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte. Det måste då handla om en större förändring, t ex från bostad till kontor, men bygglov krävs även om det bara är en del av huset som får ändrad användning.
Visa hela svaret

Får man bygga en bunker utan bygglov?

Olovligt bygge preskriptionstid

Hej och varmt välkommen till Lawline!Preskriptionstiden för olovligt byggande framgår av Plan och bygglagen 11 kap 20§ som lyder såhär. 11 kap 1a stycket – Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. 2a stycket – Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

3e stycket – Den tioårsgräns som anges i gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335). Detta innebär alltså att ifall du har byggt en bunker utan bygglov så kan inte kommunen meddela några förelägganden angående din bunker med den grund att du byggt den olovligen.
Visa hela svaret

Hur kallt kan man ha i en källare?

Om du har VVS i källartaket så är ju +grader där att rekommendera, Jag (amatör i sammanhanget) har samma situation som du, min källare håller +4 °C när det är som kallast ute, typ -10 °C. Jag har ett källarelement igång och min VP-s Veberedare läcker en del värme. Loggat 2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster.
Visa hela svaret

Får man ha sovrum i källaren?

Rumshöjd i bostäder – Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus, får dock rumshöjden vara minst 2,30 meter i vinds- och souterrängvåningar samt i källare.

I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. Del av rum som inte behöver ståhöjd och därför kan ha lägre rumshöjd behöver inte delas av med vägg eller liknande från den del av rummet som har högre rumshöjd.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 3:3111 3:3111 Bostäder Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Sektion som visar rumshöjder. Illustration: Altefur Development/Boverket I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda att vistas i tillfälligt får rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på rum att vistas tillfälligt i är hygienrum och bostadskomplement såsom bostadsförråd och garage.

 1. Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 3:312 3:312 Rum att vistas i tillfälligt I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och publika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt ska rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter.
 2. Allmänt råd I avsnitt 1:6 finns exempel på rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i tillfälligt.

Regler om rumshöjd i arbetslokaler ges också ut av Arbetsmiljöverket.
Visa hela svaret

Kan man ha en luftvärmepump i en källare?

I takt med att Sveriges oljepannor bytts mot värmepumpar har plötsligt källaren blivit mer än ett rum för förvaring. Oavsett om du vill använda källaren som SPA, ungdomsrum eller TV-rum är det såklart viktigt att det är lagom varmt och att du motverkar fuktskador.

 1. I det här blogginlägget går vi igenom hur du som har värmepump får en behaglig temperatur i källaren.
 2. Öppna termostaterna.
 3. Oavsett om du har golvvärme eller element är det första du bör göra att öppna termostaterna.
 4. Det får ut värmen genom elementen eller golvslingorna.
 5. Om de varit helt stängda under en längre tid kan de kärva och det kan även finnas luft i systemet.

Kommer det ingen värme beror det förmodligen på detta. Värme på sommaren. Även under sommaren kan källaren ha behov av att värmas upp litegrann. Många bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar har en funktion för att släppa fram lagom varmt elementvatten även under sommarhalvåret.

Ontroller i din manual vad som gäller för din värmepump. Saknar du element och golvvärme i källaren? Ett bra alternativ är i så fall att installera en luft/luftvärmepump. Den sätter luften i rörelse, vilket ger ett sundare klimat i källaren. Dessutom ger den värme till en väldigt låg kostnad. Jämfört med eluppvärmning minskar värmekostnaden med upp till 50 procent.

You might be interested:  Hur Nära Grannens Tomt Får Man Bygga?

För dig som har ett vattenburet värmesystem är det ett bra alternativ att installera ett fläktelement. Det är extra effektivt eftersom det med en låg temperatur från värmepumpen avger mycket värme. Låt en certifierad installatör utföra arbetet, så får du det bästa resultatet.

 • Finns det ventilation i källaren? För att inte fukt ska bli kvar i källaren behöver du en bra ventilation.
 • Se till att öppna eventuella ventiler för att få bättre luftcirkulation, men inte för mycket eftersom det kan göra att det blir onödigt kallt.
 • Har du dusch i källaren är det lämpligt med extra ventilation så att inte fukten blir kvar.

Det finns elektriska fläktar med automatisk start för vägg eller kanalmontering att köpa i bygghandeln. Är du intresserad av fläktelement? HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE Intresseområden: Luft/luftvärmepump, Luft/vattenvärmepump, Bergvärme, golvvärme, Värmepump
Visa hela svaret

Hur farligt är fukt i källare?

Hälsofarlig mögel på grund av fukt i källaren – Det finns olika slags mögel som kan uppstå pga fukt i källaren. Som vi nämnt ovan är detta i stor grad förknippat med det fuktiga klimat som uppstår inte minst pga kondens. Mögelsorter som är värt är nämna.

vitmögel i källaren svartmögel i källaren

Mögel i källare är farligt, speciellt om man ska använda det till att bo i källaren. Men mögelsporer kan även leta sig in i huset om det vill sig illa. För att ta bort möglet ur källaren krävs ofta en mögelsanering, men det löser bara problemet temporärt. Du måste få bort förutsättningarna som gör det möjligt för möglet att uppstå.
Visa hela svaret

Varför luktar det källare?

Vanliga frågor om att ta bort lukter i källaren – Ozongeneratorn tar bort lukt från källaren snabbt och effektivt. En behandling tar mellan två och fyra timmar beroende på hur stor källaren är. Du kan behöva göra om behandlingen om det luktar mycket men i majoriteten av behandlingarna blir luften mycket bättre redan efter en gång.

Ja, du kan vara kvar hemma när du behandlar källaren. Säkerställ att du har isolerat och tätat källaren enligt instruktion så att inget ozon kommer upp i huset. För att vara på den säkra sidan om ni märker av behandlingen rekommenderar vi att ni lämnar huset under ozonbehandlingen. Ja, Ozongeneratorn är byggd för att fungera i temperaturer mellan 0 °C till 35 °C.

Det är inte ovanligt att det luktar fukt i källaren, källare drabbas ofta av fukt och mögel på grund av sämre ventilation samtidigt som fuktigheten är hög. Ozoneair Clean neutraliserar dålig lukt i källaren på ett snabbt och effektivt sätt med hjälp av Ozon.
Visa hela svaret

Hur luktar källare?

Några vanliga karaktäristiska lukter och orsaker –

Mögellukt är en frän och stickande, lätt irriterande lukt som framförallt finns i uppreglade golv och utreglade källarväggar samt krypgrunder och kan vara en indikation på fuktskada. Jordlukt luktar som potatiskällare eller jordkällare och är vanligt förekommande i krypgrunder. Kan vara en indikation på fuktskada. Champinjonlukt förekommer vid kraftigt angrepp av äkta hussvamp. Om hussvamp slits sönder känns en kraftig unken lukt. Kontakta oss, du behöver hjälp av ett saneringsföretag. Avlopp beror ibland på avloppsskada men oftast handlar det om otäthet i golvbrunnar och anslutningar från tvättställ, diskbänkar och avlopp som används väldigt sällan. Är ofta inte en fuktskada utan är en indikation på uttorkning. Träskyddsmedel som målas eller stryks på luktar som kemiskt, mögelliknande lukt. Är ofta inte en fuktskada, förekommer dock på ställen där det är risk för fukt. Vanligt förekommande på väggsyllar, tak i krypgrund, underlagsbräder i krypgrund och reglade väggar. Tryckimpregnering från främst 1970-talet luktar mögellikt, fast lite mer stickande, torrt som fuktigt. Används ofta som ytterväggsyllar. Kan vara en indikation på fuktskada. Fuktskadat mattlim har en kraftig, plastig och samtidigt unken lukt. Kan vara en indikation på fuktskada. Vanligt förekommande från platta på mark och källargolv. Linoleummatta luktar gammalt, instängt och unket. Våttorkad linoleummatta luktar kräk medan den torkar. Mattan är då skadad i ytskiktet och vatten har trängt ner och linoljan har härsknat. Kan ge luftvägsbesvär. Förkommer i alla utrymmen där mattan finns. Kan vara en indikation på fuktskada. Sommarstugelukt luktar instängt, vilket är typiskt för ouppvärmda sommarstugor. Kallstängningen vintertid ger en förhöjd fuktighet i allt material, golv, väggar, tak och inventarier, som också kan göra att bakterier växer till. Den är mycket svår att göra något åt men behöver inte ge några hälsobesvär. Vanligt förekommande i väggsyllar, krypgrunder och reglade väggar. Kan vara en indikation på fuktskada. Gammalt hus luktar instängt och ovädrat. Den beror ofta på gamla material samt bristfällig ventilation. Det finns sällan synliga skador utan det som luktar är väggskivor, gamla korkmattor med mera. Är ofta inte en fuktskada.

Visa hela svaret

När räknas det som källare?

Första stycket byggnadsstadgan (1947 nr 390). Enligt Boverkets allmänna råd är källare ett utrymme som helt eller till största delen är beläget under omgivande mark (sid.196). Utifrån denna definition av källare skulle byggnadens nedersta plan vara en källare.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att totalrenovera?

När våra kunder planerar att renovera sina hem är det framförallt två saker de undrar.

 1. Vad är möjligt?
 2. Och vad kostar det?

Att renovera är en dynamisk process som kräver planering, samarbete och problemlösning. I två delar tänkte vi skriva om vad en totalrenovering kostar per kvadratmeter boyta (“kvm”) och hur du som planerar att genomföra en totalrenovering kan förbereda dig för att nå ett lyckat resultat.

Ostnaderna i denna artikel gäller för både renovering av hus, villa och totalrenovering av lägenhet. Denna artikel kommer behandla kostnadsaspekten av en så kallad “totalrenovering” (när allt ska göras om i bostaden). Det korta svaret är att en totalrenovering kostar någonstans mellan 8 000–14 000 kr per kvm,

Till det tillkommer inredning och sakvaror som köksskåp, vitvaror, kakel och klinker. Hur kommer vi fram till det? Svaret hittar du i denna artikel! Kök i del av totalrenovering av lägenhet i Vasastan,
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att renovera en källare?

Hur lång tid tar det att renovera en källare? – Tidsåtgången för att renovera källare som är på 45–65 kvadratmeter ligger på ca 2,5–3 månader. På den tiden hinner man gräva ur befintlig källare, isolera om grunden, gjuta ny grund, bygga en tvättstuga med badrum samt att renovera övrig yta.
Visa hela svaret

Vad kostar det att åtgärda fukt i källare?

Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt pris. I de flesta fall så varierar priset från 65 000 till 135 000 kronor.
Visa hela svaret